Laddar annons
6 Jan, 2011
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

LRF satsar över kvarts miljard på marknadsutveckling

Marknadsperspektiv och kundtänk är ledord i en satsning på totalt 300 miljoner kronor som LRFs förbundsstyrelse beslutat genomföra. Med satsningen vill LRF skapa förutsättningar för sina 90 000 medlemsföretag att bland annat ta tillvara den stora potentialen för svensk energi- och livsmedelsproduktion.

Sedan 2003 har de gröna näringarnas årliga produktionsvärde på gårdsnivå vuxit från 64 till 70 miljarder kronor. Samtidigt har produktionsvärdet i livsmedelsproduktionen gått i motsatt riktning och minskat med två procent per år. För att skapa förutsättningar för medlemmarna att vända denna utveckling och att även ta tillvara den stora tillväxtpotentialen som finns inom andra områden som exempelvis förnybar energi, kommer LRF under fyra år att satsa 300 miljoner kronor. Investeringen ska förbättra medlemmarnas möjligheter på marknaden, såväl i Sverige som på exportmarknaderna.

– Med satsningen vill vi bidra till att utveckla ny affärslogik, identifiera våra medlemmars affärsmöjligheter och stötta företags- och företagarutveckling. De medlemmar som ser möjligheterna kan behöva rådgivning inom exempelvis strategiutveckling, innovationsprocesser, marknadskunskap och förändringsledning, och då måste LRF leva upp till de behoven. Men det handlar också om att LRF genom aktiviteter och kommunikation ska bygga värde för våra medlemmars varor och tjänster, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Utgångspunkten i LRFs arbete är att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas allt mer för att ett hållbart samhälle ska utvecklas. Satsningen har därför tydligt fokus på lönsamhet och hållbar tillväxt.

– Tillväxten ska vara hållbar ur såväl ekonomiska som ur sociala och miljömässiga perspektiv. Tillväxten får aldrig utgöra ett hot mot ekosystemen. Utan lönsamhet sker dock ingen tillväxt. Den enskilda företagarens lönsamhet är därför en grundförutsättning för att lyckas bygga det hållbara samhället, säger Lars-Göran Pettersson.

Pressmeddelande, Stockholm 29 december 2010

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.