Laddar annons
7 Mar, 2011
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Skatt på handelsgödsel ett slag mot miljön

Oppositionen vill tillsammans med Sverigedemokraterna återinföra skatt på handelsgödsel. Men ett återinförande gynnar varken miljön eller livsmedels-produktionen, säger Lars-Göran Pettersson LRFs förbundsordförande.

Regeringen avskaffade skatten på handelsgödsel så sent som förra året. Den kostade svenska bönder ca 300 miljoner kronor årligen men togs bort för att Sveriges bönder skulle få mer likvärdiga konkurrensvillkor som sina europeiska kollegor. Men i Skatteutskottet gör nu oppositionen gemensam sak med Sverigedemokraterna för att återinföra skatten.

– De miljöskyddsregler som svensk livsmedelsproduktion följer hör till de strängaste i världen. I ett läge där svensk livsmedelsproduktion konkurreras ut av den importerade maten är det mycket allvarligt att oppositionen vill lägga en särskild skatt på den svenska maten, säger Lars-Göran Pettersson.

1995 var cirka 25 procent av den mat vi äter i Sverige importerad. Idag är motsvarande siffra 45 procent. Om handelsgödselskatten återinförs riskerar andelen importerad mat öka ytterligare.

– Om svenska livsmedel ersätts av importerad mat som producerats enligt lägre ställda miljökrav, blir den sammanlagda miljöbelastningen bara större. En skatt på handelsgödsel är därför kontraproduktivt, säger Lars-Göran Pettersson.

Pressmedelandet från LRF, ovan,  kom den 15 februari 2011.

Oppositionen menar att högre skatt innebär en mer återhållsam användning av handelsgödsel och att en minskning i användet skulle göra nytta för miljön

Oppositionen menar att högre skatt innebär en mer återhållsam användning av handelsgödsel och att en minskning i användet skulle göra nytta för miljön.