Laddar annons
26 Aug, 2009
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Vinbranschens framtida ledare i Asien får egen Masterutbildning till Hong Kong

Hong Kong är menat bli Asiens vindistributions hub. Efterfrågan på utbildade medarbetare är stor.
BEM - Bordeaux Management School startar branschutbildning, WINE MBA, i Hong Kong på universitetet HKU Space i januari 2010 för 15 studenter.

Vinbranschen är under konstant förändring, nya vinländer tillkommer som producenter, ökande konsumentefterfrågan på kvalitetsviner, nya marknader, nya distributionskanaler, konsolideringar inom multinationella företag är några utmaningar branschen står inför och som kräver kunniga medarbetare.
Kurserna hålls på engelska i sex block om två till tre veckor långa tillfällen över en period av 22 månader. Kurstillfällen inkluderar vistelse i Davies Kalifornien, London och till Adelaide i Australien. Utbildningen har tydlig marknadsinriktning och föreläsarna kommer från Frankrike, Australien, Chile, Argentina, England, Italien, Spanien och USA.

Lästips: Sake, det japanska risvinet.

Vinkonsumtionen har exploderat i Asien och personalefterfrågan är stor vilket är anledning till varför BEM startar utbildningsprogrammet i Hongkong. Enligt Philip McLaughlin, dekanus på BEM,
- När vi tittar på hur kurserna i Dakar, som startade i september 2008, gått kan vi konstatera att BEMs program är efterfrågat. Meningen är att Hong Kong ska bli Asiens hub i distributionen av vin. Det är därför en glädje för oss att utbilda branschens framtida ledare, direkt på plats.

Utbildningen i Hong Kong är identisk med den i Bordeaux men anpassad efter rådande förhållanden och eleverna. Kurserna hålls på kvällar och helger.

About BEM : Founded in 1874 by the Bordeaux Chamber of Commerce and Industry, BEM proposes 12 degrees in management, from Bachelor to MBA level, with specializations in wine, purchasing, supply chain management, international business and responsible management. Member of the Conférence des Grandes Ecoles and accredited by EQUIS, AMBA and AACSB, BEM is located in Bordeaux and since 2008 opened new campuses in Paris and Dakar.