Laddar annons
23 Aug, 2009
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

DO Jerez stramar upp ursprungsbeteckningen

En nyligen publicerad EU reglering slår fast att ursprungsbeteckningen DO Jerez måste gälla för alla bi-produkter vars ursprung är kopplade till den så kallade sherry-triangeln. Det innebär att producenterna inte kan ”importera” exempelvis vinsprit, för att framställa sherry som senare får beteckning DO Jerez.

Regleringen tar även upp frågan om druvor-vin överskott, omplantering eller nedläggning av vingårdslägen. Beslutet som välkomnas av the Spanish Coordinating Committee for Agriculture and Livestock Farmer's Organisations (COAG) klargör en sedan länge pågående diskussion mellan producenter, vinföretag och organisationer. COAG ordförande säger att den nya EU-normen bidrar till ett positivt steg i rätt riktning och en framtida god grund för det krisdrabbade Sherryområdet, framförallt för områdets vinproducenter.