Lyxvin

Lyxvin i bokstavlig bemärkelse är självklart personligt och relativt. Vinbanken kategoriserar lyx som vin utöver de vanliga. Lyxvinet för oss har ett högre inköpspris, är ovanligt såtillvida att det bara görs vissa år, på vissa platser, druvsorter, av gamla stockar eller av vissa vinproducenter. Lyxvinet kan vara moget eller mycket gammalt.