Jaume Serra cava Tulip Semi Seco-art-nr-71062Jaume Serra cava Tulip Semi Seco-art-nr-71062-mobil

Drinkar

Drinkar blandas, mixas eller rörs. Bartendern har koll och kan hantverket.

Sprit