Småskaliga slakterier ökar

Favoritmarkera

Intresset för småskaliga slakterier ökar i Sverige. De senaste tjugo åren har antalet småskaliga slakterier ökat medan storskaliga har minskat. Mycket tyder på att utvecklingen kommer att fortsätta.

I dag finns 36 småskaliga slakterier och lika många storskaliga i Sverige. 1990 fanns 26 småskaliga och 40 storskaliga. I det här sammanhanget definierar vi ett småskaligt slakteri som ett som slaktar antingen mindre än 1 000 nötdjur, eller mindre än 2 500 grisar eller mindre än 2 500 får per år.

Utifrån denna definition och sett till utvecklingen sedan 1990 tyder mycket på att antalet stora slakterier kommer att minska till strax under 30 inom ett par år. Samtidigt som de småskaliga närmar sig 50.

Börjar ofta med slakt av egna djur
– Det är vanligt att små slakterier börjar med slakt av egna djur, säger Håkan Jonsson på kontrollenheten. Av de 36 småskaliga slakterierna slaktar tio stycken enbart egna djur. Men ser man till hur utvecklingen har varit tidigare, så brukar kombinationen av ökad efterfrågan och ekonomiska orsaker leda till att de småskaliga slakterierna även slaktar åt leverantörer i närheten.

Ökat intresse för närproducerad mat talar för småskaliga slakterier
– Fler konsumenter efterfrågar närproducerad mat och vill ha koll på hela förädlingskedjan, även slakten, säger Maria Jansson på landsbygdsutvecklings- enheten. Som en del i visionen Sverige – det nya matlandet har landsbygdsminister Eskil Erlandsson satsat på att förenkla för småskaliga slakterier. Det är två faktorer som kan ha bidragit till att de småskaliga slakterierna ökar.

Lämna ett svar