Italien ökar och ekologiskt vin minskar

Favoritmarkera

Första kvartalet i år ökade Systembolagets försäljning av vin medan starkölen minskade. Det var små förändringar på totalen. Italien ligger i vintoppen och ökar kraftigt. Andelen dyrare flaskor fortsätter att stiga. Ekologisk odlade viner faller nu kraftigt, -16 %.

 

Det sker rätt stora förskjutningar mellan producentländerna i Systembolagets försäljning. Vinnarna första kvartalet är Italien (16%), Chile (12%), Frankrike (5%) och Österrike (20%). Största förloraren är Australien (-11%) men även de stora länderna Sydafrika och Spanien minskar sin försäljning i Sverige.

 

Största vinland på Systembolaget är med stor marginal Italien, nästan en fjärdedel av allt vin kommer därifrån. Sydafrika ligger en bra bit efter, men långt före alla andra länder, markandsandel ca 18%. Spanien har nu gått om Australien och ligger på tredje plats. Frankrike följer strax efter och ligger nu närmare tredjeplatsen än på mycket länge, mest på grund av tillväxt bland de vita vinerna. Dessa tre länder har alla kring 10% av vinförsäljningen. Sedan följer i ordning Chile, USA, Tyskland, Argentina och Portugal.

 

Trenden att vi oftare köper lite dyrare viner håller i sig. Bland flaskorna är det bara de över 80 kronor som växer. I runda tal så är nu 30% av flaskförsäljningen under 70 kronor, 40% 70-89 kronor och numera hela 30% över 89 kronor. Boxarnas andel ökar svagt och är under första kvartalet i år (dvs vintertid) drygt 56%.

 

En intressant trend under första kvartalet är att vinförsäljningen ökar mest i de län där man tidigare har haft låg vinförsäljning. Det är i Blekinge, Halland, Värmland, Västernorrland, Jämtland (störst ökning, 6%), Norrbotten och på Gotland som vinförsäljningen ökar mest. Stockholms län, där vinkulturen är som mest utvecklad, var det enda län där försäljingen minskade, dock bara -0,4%. Det måste väl tolkas som att vinet som finare måltidsdryck nu blir allt vanligare i alla delar av Sverige.

 

En importör skrev angående sitt nya ekologiska vin härom veckan att visserligen var andelen ekologiska viner låg, 3%, men i snabbt växande. Det var fel på båda ställena. Systembolaget har ju satsat hårt på att öka försäljingen av ekologiskt odlade viner. Det gav också en ökning till som allra mest 6% av vinförsäljningen för 2 år sedan. Men sedan har det stagnerat och under de sista fem kvartalen har den ekologiska vinförsäljingen minskat varje kvartal.

 

Nu i början av 2013 minskade försäljningen av ekologiska viner mycket kraftigt, (16% i jämförelse med samma kvartal förra året). Den totala vinförsäljingen ökar samtidigt och den ekologiska andelen är nu nere i 4,8%. Det är den lägsta på flera år. Då brukar andelen ändå vara högst just det första kvartalet på året. Så importören borde ha skrivit att de ekologiska vinerna fortfarande har en andel på nästan 5%, men snabbt krympande. Systembolaget själva är bekymrade över detta och har analyserat det på olika sätt, utan att komma på något speciellt skäl. Det verkar som kunderna helt enkelt inte väljer ekologiska viner i samma utsträckning längre, som för några år sedan.

Lämna ett svar

 1. Katarina Holmér
  13 april 2013

  Tack Anders för en intressant summering! Två saker jag funderar över: Vad tror du ligger bakom ett mindre intresse för ekologiska viner? och Hur ser svensken på naturliga viner egentligen och hur ser dess framtid ut i Sverige? Naturliga viner visar en klar uppgång i Norge vad jag har förstått.

  • Anders Röttorp
   13 april 2013

   Det lägre intresset för ekologiska viner beror inte som för andra matvaror på priset. Vi köper ju samtidigt allt dyrare viner. Men jag tror möjligen att allt fler tycker att ekologiska viner inte är bättre för dem än andra viner som man väljer på smak och doft upplevelese. Jag har skrivit här på Vinbanken om vad jag tycker är riktigt bra ekologiska viner, men det finns också rätt många ekologiska viner, som jag tycker är dåliga. Samtidigt sker en utveckling mot att allt fler bra producenter runt om i världen använder metoder nära ekologisk odling, nästan aldrig några bekämpningsmedel och aldrig kemiska gödningsmedel. De vill inte certifiera sig, för att någon enstaka gång ger vädret och vingården i kombination stora skador på vinstockarna om man inte då sätter in lite ”medicin” för att motverka skadesvampar och bakterier. Det gör att utbudet av ekologiska (certifierade) viner missar många av de bästa samtidigt som ickeekologiska kvalitetsviner odlas allt mer som ekologiska. Den effekten kan göra att i generell innehållslig mening blir kanske Systemboalgets försäljning allt mer ekologisk även om den lilla andel som är certifierad krymper.

   Jag utgår ifrån att Din andra fråga gäller det som i Sverige kallas naturviner. De är mer av en klubb av producenter, utan några specifika krav och certifiering. De försöker göra viner enligt idéen att vinet skall skapa sig själv. Systembolaget har lanseret ett betydande antal sådana viner i Sverige. Min begränsade erfarenhet av dessa viner, jag har nog inte provat mer än ca 100 olika, är att priset är det dubbla mot vad man skulle förvänta sig från samma områdes bästa viner och kvaliteten i smak och doft ungefär hälften av rimlig förväntan. Många flaskor är i traditionell mening defekta ibland beroende på att man undviker svavel i vinframställningen. Svavel är det naturliga desinfektionsmedlet när man gör vin sedan många hundra år tillbaka. För låg svavling ger bakteriologiskt instabila viner, vilket är vanligt problem hos naturviner. Enligt min ringa mening är naturviner gjorda för religiösa vinsekter, som inte riktigt tar konsumentens vinupplevelse på allvar. Det finns undantagsvis bra naturviner. För dem är det återstående problemet att det ändå blir orimligt dyra. Varför de ökar i Norge har jag ingen aning om, men naturviner (hur man nu skall definera det) är en ytterst marginell företeelse mätt i volym överallt.