Laddar annons
10 May, 2015
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Alkoholkonsumtionen minskar medan tillgängligheten ökar

Preliminära uppgifter om alkoholkonsumtionen 2014 visar på en viss minskning jämfört med 2013. Detta framgår av PM:et ”Konsumtionen av alkohol 2014 – preliminära uppgifter”.

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2014

Den totala konsumtionen uppgick under 2014 till ungefär 9,3 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är en minskning med ungefär 4 % jämfört med 2013, men en ökning med 3 % jämfört med 2012. Konsumtionen ligger nu mellan de nivåer som uppmättes för åren 2012 och 2013. Detta talar för att den minskning som skett under perioden 2004 till 2012 nu har planat ut.
(Källa: CAN)

Ungdomar och alkohol

I en nyligen genomförd undersökning bland två tusen ungdomar i åldern 15 till 17 år svarade 8 av 10 att det är lätt att få tag på alkohol. Dessutom visar internationella studier att svenska ungdomar dricker mer vid varje enskilt tillfälle jämfört med ungdomar i andra EU-länder.

Idag räcker det med att skicka ett sms till en langare som levererar direkt till dörren, dygnet runt, sju dagar i veckan. Vissa ungdomar får sina varor langade från Systembolaget och andra får tag på illegal alkohol som hämtas från Sveriges kringliggande länder.
Hela 90 procent av den alkohol som beslagtas av polisen i Göteborg kommer från utlandet. Ungdomarna är langarnas och smugglarnas viktigaste kunder. Den illegala hanteringen av alkohol är så lönsam så när en langare åker fast, står snart en ny på tur. Det är dags att tag i detta växande samhällsproblem.

Enligt CAN uppger 39 procent av pojkar respektive 43 procent av flickor som går i nian, att det är mycket lätt eller ganska lätt att få tag på starköl, cider och alkoläsk. 24 procent uppger att det är mycket eller ganska lätt att få tag på smuggelsprit och 26 procent uppger att det är mycket eller ganska lätt att få tag på sprit från Systembolaget. Bland dem som går i tvåan på gymnasiet uppger 67 procent att det är lätt eller mycket lätt att få tag på starköl, alkoläsk och cider, och 59 procent uppger att det är mycket eller ganska lätt att få tag på smugglad starköl, cider eller alkoläsk.

Fakta hämtat från Alcohol Update 4-2015  - ett fristående nyhetsbrev som utkommer månadsvis.
Årgång 21.
Nr 4/2015 utgiven 4 maj 2015
Redaktör: Christopher Jarnvall
Tel: +46 (0)708 26 13 11
E-mail: [email protected]
www.alcoholupdate.se
Citera oss gärna, men ange källan.