Laddar annons
21 Jan, 2017
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Frankrike och Enjoy vin(n)are 2016 på Systembolaget

De stora vinnarna 2016 i Systembolagets försäljning är Italien, Frankrike och Nya Zeeland, och vinimportörerna Enjoy och Giertz. Vinförsäljningen av dyrare viner har ökat 2000 procent på tio år. Vi dricker allt mer av bättre viner samtidigt som boxarna har tagit en stor del av basvinerna.

Vinåret 2016 skedde stora förändringar i de svenska konsumenternas inköp på Systembolaget inom en i stort sett oförändrad totalförsäljning på 200 miljoner liter. Starkvinet ökade rejält efter många års nedgång, även om den fortfarande bara är några få procent av allt vin. Särskilt i slutet av året blev det en rejäl ökning. Portvin till julen kanske börjar sprida sig även i Sverige.

Italien i särklass största vinlandet i Sverige….

Svenskarna fortsätter att i volym främst köpa italienskt vin. 2016 ökade dock inte Italiens marknadsandel vidare från ca 28%. Årets stora vinnare är Frankrike som nu går upp på andra plats som vinland bland svenska konsumenter med ca 13% av vinet. Sydafrikas popularitet faller ned till tredjeplatsen nu med 12%. Spanien ökar försäljningen och befäster sin 4:e plats på 10%. Argentina tappar också en del efter starka ökningar föregående år.

….särskilt för röda viner

RÖDA VINER 2016


Rank Land Volym i milj liter Marknadsandel i % Tendens
1 Italien 40,1 39,4 oförändrad
2 Spanien 10,7 10,6 oförändrad
3 Sydafrika 9,0 8,8 fallande
4 Australien 8,8 8,7 stigande
5 Frankrike 8,4 8,2 kraftigt stigande


 

De röda vinerna domineras mycket kraftfullt av Italien som har nästan 40% av den svenska rödvinsmarkanden. Det är mer än de närmast följande Spanien, Sydafrika, Australien och Frankrike har tillsammans. Sydafrikas andel faller och Frankrikes andel av rödvinsförsäljningen stiger kraftigt.

Sydafrika största vitvinslandet

VITA VINER 2016


Rank Land Volym i milj liter Marknadsandel i % Tendens
1 Sydafrika 12,2 19,4 fallande
2 Frankrike 8,9 14,2 stigande
3 Italien 7,6 12,1 svagt stigande
4 Australien 6,8 10,9 oförändrad
5 Tyskland 6,6 10,5 fallande


 

För de vita vinerna ligger Sydafrika fortfarande rätt långt före de andra vinländerna, men andelen är i fallande. Frankrike är på andra plats med stigande andel och 2016 års vinnare, även på vitvinsidan. De enskilda vin som sålde mest under 2016 var Oenoforos sydafrikanska vita box Zumbali med knappt tre miljoner liter. Största röda vin blev kusinen Umbala med ca 2,5 miljoner liter, mer än en fjärdedel av alla röda sydafrikanska viner i Sverige 2016.

Bättre kvalitetsviner har ökat med 2000 %

Totalkonsumtionen av vin mätt i liter domineras av boxarna. Systembolaget har slutat att ge ut statistik på boxandelen, men där finns nästan 2/3 av vinvolymen. Även om en del riktigt bra viner finns på box, hittar vi den dominerande delen kvalitetsvin på flaska.

Försäljningen av ”dyra” viner, (100kr och uppåt) har i Sverige ökat med ca 2000 procent på tio år. Sverige har på ett decennium blivit ett vinkonsumentland med stor basvinförsäljning på box och samtidigt dramatiskt högre andel av bättre och dyrare viner. Utvecklingen mot dyrare och bättre vinflaskor fortsatte i bra fart även under 2016. Det prissegment som ökat allra mest under 2016 bland helflaskorna är 90-99 kronor. Tendensen att vi dricker allt mer av bättre viner är fortsatt stark. Försäljningen av helflaskor under 70 kronor sjunker år efter år.

Frankrike dominerar försäljningen av ”dyra” viner.

FÖRSÄLJNING AV KVALITETSVIN, helflaskor 100 kronor och över

Rank Land Volym milj liter Markandsandel % Tendens
1 Frankrike 6,1 40,0 oförändrad
2 Italien 4,4 28,9 oförändrad
3 USA 1,3 8,3 svagt fallande
4 Spanien 1,0 6,9 oförändrad
5 Nya Zeeland 0,8 4,9 oförändrad
6 Sydafrika 0,5 3,1 fallande
7 Tyskland 0,3 2,2 stigande
8 Australien 0,3 2,1 fallande
9 Argentina 0,15 1,0 stigande
10 Chile 0,06 0,4 fallande


 

I tabellen hittar Du länderfördelningen av ”dyra” viner. Frankrike dominerar stort med 40 % av alla flaskorna. Italien ligger långt efter Frankrike, men också mycket långt före alla andra länder med sina 29 % av marknaden. Tillsammans kommer fyra av fem dyrare vinflaskor från dessa världens två främsta vinländer. USA på tredjeplats med 8 % och Spanien på fjärde plats.

Lilla Nya Zeeland betydelsefullt för bättre viner i Sverige

Notabelt är att lilla Nya Zeeland ligger på femte plats med en marknadsandel på 5 % av dyra viner. Nya Zeeland är det land som har de klart högsta genomsnittliga vin priserna eftersom de inte gör några billiga viner.  82% av deras försäljning i Sverige 2016 var viner över 89 kronor. Nya Zeeland har större andel av försäljningen för dyra viner i Sverige än stora vinländer som Sydafrika, Tyskland och Australien.

Giertz i topp, Enjoy årets bubblare i importörsligan

Det blev också rätt stora svängningar i den hårda konkurrensen mellan de olika vinimportörerna. Jag tycker det mest intressanta är hur marknadsandelarna utvecklas i kronor och inte i liter. I toppen har Giertz befäst sin första plats. Vinunic och Spendrup ökar också sina andelar. Årets bubblare blir ändå kraftigt ökande Enjoy. De tar sig upp flera platser i importörsligan och skulle kommit in på femte plats om de sålt vin för några hundratusen till.

 DE STÖRSTA VINIMPORTÖRERNA  2016
Rank Importör Marknadsandel vin (kronor) Tendens
1 Giertz Vinimport 8,8 % Ökar
2 Oenoforos 6,6 % Minskar
3 Prime Wine 5,5 % Oförändrad
4 The Wine Team Global 4,7 % Ökar kraftigt
5 Vinunic 4,3 % Ökar
6 Enjoy 4,3 % Ökar mest
7 Pernod Ricard 3,9 % Oförändrad
8 Altia 3,8 % Minskar
9 Spendrup 3,6 % Ökar
10 Hermansson 3,3 % Minskar


 

Ekotrenden fortsätter men börjar plana ut.

Marknadsandelen för de ekologiska vinerna har ökat mycket på senare år. För 2016 som helhet blev den 20%, dvs en flaska/box av fem var ekovin. Det är fyra ggr högre markansandel än för bara fem år sedan. Ökningen fortsätter men i lite avtagande takt. Det kommer genom Systembolagets starka mentorskap för ekologiska produkter. Allt fler bra ekoviner kommer in på Bolaget och det blir också fler viner som redan i namnet står ut som eko. För öl och sprit är det fortsatt rätt obetydlig ekoandel.