Laddar annons
14 Jan, 2012
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Hur går det med Systemmonopolet? Forts.

Förra veckan skrev jag om de farhågor som professorn i EU-rätt Ulf Bernitz framfört om Systemmonopolets överlevnad om Systembolaget börjar med nätförsäljning och hemleverans nu i vår. Du hittar artikeln här. Den i artikeln omnämnda lagliga distansförsäljaren WineFinder och Systembolaget har skickat in kommentarer som publiceras nedan.

Det jag tycker är särskilt intressant med Winfinders kommentar är att de gillar sitt distansförsäljningskoncept och egentligen inte bryr sig om huruvida monopolet avvecklas eller inte. Systembolaget tycks i sin kommentar fortfarande inte vilja diskutera vad Sveriges ledande expert, Ulf Bernitz, har för analys av EU-domstolen och EU-rätten på området. De argumenterar gentemot andra aktörer, trots att frågan rättsligt avgörs i EU-domstolen.

Så här ser distansförsäljaren WineFinder på Systemmonopolets framtid
Systembolaget börjar med hemleverans – bra för WineFinder!
Vår uppfattning är liksom Ulf Bernitz att monopolet faller om Systembolaget börjar med hemleverans. Vi kommer inte att börja distribuera från svenskt lager. De flesta av världens viner kommer från söder om Sveriges gränser så Köpenhamn är logistiskt sett utmärkt. Vi är inte heller intresserade av att ha egna butiker. E-handel är framtiden. Vi tror dock inte att Systembolaget kan erbjuda en bättre/billigare service än vad WineFinder gör om man väljer att starta med hemleverans. Tvärtom så gynnar det sannolikt oss kraftigt då vi får hjälp med att förändra ett invant beteende. Med tanke på att den genomsnittlige svensken över 20 år går på ”bolaget” ca 20 gånger per år så är beteendet djupt rotat hos svenska folket. Vi ser att de flesta av WineFinders kunder efter ett tag lär sig ”månadsbehovshandla” hos oss och att få vinerna hemlevererade. Leveransen blir ofta gratis då man ensam eller tillsammans med grannar eller goda vänner handlar för 4 000 kronor eller mer. Man slipper också stressen med att åka och köa på Systembolaget varje fredag eller åka till Tyskland för att handla sina viner. Så från ett serviceperspektiv kan vi förstå Systembolagets vilja att erbjuda samma goda service som vi. WineFinders största pedagogiska utmaning har, och är fortsatt, att få konsumenterna att förstå att det vi gör är lagligt, bekvämt, tryggt och säkert. Om vi fick välja så ser vi därför gärna att Systembolaget börjar med hemleverans och hjälper till att förändra svenska vinköpares beteende.
Bild: Ole Nielsen CEO WineFinder

Vårt erbjudande vs konkurrenterna
Jag vill betona att WineFinders inställning till Systembolaget i grunden är positiv. Systembolaget tillför ett mervärde för den stora bag-in-boxmarknad som man skapat och för köpare av viner i de lägsta prissegmenten. Denna ”bulkvinsmarknad” är WineFinder, liksom våra kunder, ointresserade av. Då det gäller kvalitetsviner så erbjuder WineFinder dock ett väsentligt bättre totalkoncept än Systembolaget. WineFinder har, till skillnad mot konkurrenter som t ex The Wine Company eller Antipodes (Australian Wine Club, DI Vinklubb, m fl.) satsat på ”kvalitet på riktigt”, d v s erkända kvalitetsviner. WineFinder har sedan ett antal år sålt mer vin från de stora slotten i Bordeaux, Champagne och ett flertal andra kvalitetsproducenter från hela världen till våra kvalitetskunder än vad Systembolaget gjort till hela svenska folket. Vi har gjort det enkelt för oss genom att fråga våra kunder vad de vill ha, låta Sveriges och världens ledande vinkännare garantera kvaliteten, upphandla vinerna internationellt och erbjuda vinerna till ett attraktivt pris. Hemleverans, vin som investering och god information om vinerna/kundens orderhistorik, mm har gjort WineFinder till marknadens bästa alternativ för målgruppen” livsnjutare som gillar goda viner”. Våra kunder har helt enkelt valt oss för att vi har ett bättre erbjudande och det vi erbjuder kan Systembolaget av naturliga skäl aldrig erbjuda hela svenska folket. Vi har därför om/när monopolet faller en fortsatt stark marknadsposition.

WineFinder är bra för folkhälsan
Med tanke på att Systembolaget hade 117 miljoner kundbesök under 2011 och WineFinder ca 10 000 så är oron för att WineFinder hotar folkhälsan sannolikt något överdriven. Tvärtom så anser vi att WineFinder alltid värnar om en god vinkultur med fokus på viner som man kan njuta av. Folkhälsoinstitutet ansåg att WineFinder stod för en vinkonsumtion som faktiskt gynnar folkhälsan då man såg vår ansökan om att bli Sveriges första distansförsäljare av vin sommaren 2007. Vi har all respekt för vad svenska folket anser i de marknadsundersökningar som Systembolaget refererar till men som man frågar får man svar. Resultatet blir naturligtvis annorlunda om man frågar våra kunder om de tycker WineFinder eller Systembolaget är bäst. Eftersom våra kunder tycker vi är bäst så är de så klart motståndare till att Systembolaget skall ha ”ensamrätt”.
Ole Nielsen CEO WineFinder

Systembolagets syn på ev. monopolproblem vid nätförsäljning med hemleverans
Systembolagets har i uppdrag av staten att sköta all försäljning av alkoholdrycker till konsumenter i Sverige på ett ansvarsfullt sätt och med god service. Det gäller oavsett om försäljningen sker i våra butiker, via ombuden eller genom beställning av drycker på internet. Sju av tio svenskar stöder Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkoholdrycker.
Bild: Lennart Agén, Presschef, Systembolaget AB

I en artikel den 7 januari skriver Anders Röttorp att Systembolagets monopol kan ryka redan i vår ”när Systemet vässar sin service och konkurrensförmåga”. Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkohol direkt till konsument har ett socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens tillgänglighet. En av Systembolagets allra största utmaningar är att balansera sitt ansvarsfulla uppdrag med den service som konsumenter i dag förväntar sig och som också är en del av Systembolagets uppdrag. Detaljhandel på nätet har funnits i 10-15 år och omfattar ibland hemleverans. En naturlig följd av detta är att konsumenter förväntar sig att även kunna beställa från Systembolaget på nätet och välja leveranssätt.

I dag går det att beställa drycker via Systembolagets internettjänst för avhämtning i butik. Nu överväger Systembolaget e-handel med leverans antingen i butik, hos Systembolagets ombud eller hem mot bakgrund av utvecklingen inom detaljhandeln i stort. Samma försäljningsregler som tillämpas i butiker och hos ombud kommer självklart att gälla vid e-handeln – vi ska inte sälja till någon som är under 20 år, inte till någon som är märkbart påverkad eller till någon vi misstänker langar varorna. Systembolaget kommer inte att utöka tillgängligheten – leveranserna kommer att ske under butikernas öppettider förutom på lördagar om det rör sig om hemleverans. Det är alltså inte tillgängligheten som förändras, utan servicenivån anpassas så att den fortsatt möter upp till kravet på god service. Beställningarna måste göras ett par dagar i förväg. Därutöver tillkommer en kostnad för leveransen.

Anders Röttorp nämner felaktigt att Systembolaget bygger på ett undantag. Enligt EU-rätten ges medlemsstaterna rätt att ha handelsmonopol under förutsättning att de finns i syfte att uppnå vissa mål av allmänt intresse och att de inte är diskriminerande. Detta konstaterades även i den så kallade Franzén-domen där det för övrigt inte på något sätt framgår att det är en rättslig förutsättning att Systembolaget ger dålig service!

Vidare tas Rosengrendomen 2007 i EU-domstolen upp. Den ledde till ett undantag, som innebär att svenska konsumenter får genomföra privatinförsel och anlita fristående transportörer. Men det innebär INTE att lagstiftaren har gett företag rätt att, vid sidan av Systembolaget, bedriva förmedling eller försäljning av alkoholdrycker i Sverige.

Antalet aktörer som säljer alkohol via Internet i Sverige har ökat drastiskt på senare tid. Vissa företag använder sig dessutom av marknadsföring av alkohol som strider mot alkohollagen och god affärssed. Det senare är ett brott mot den svenska ansvarsfulla alkoholpolitiken, som det finns en bred politisk uppslutning kring. Det alkoholpolitiska målet är ett samhälle med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Där har Systembolaget en viktig uppgift oavsett om alkoholen säljs via butik, ombud eller hemleverans.
Lennart Agén, Presschef, Systembolaget AB