Laddar annons
7 Jan, 2012
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Faller Systembolagsmonopolet redan i vår?

Det finns betydande chans (eller risk beroende på inställning) att Systembolaget under 2012 själva spelar bort sitt monopol. Det har redan urholkats rejält genom laglig distansförsäljning till svenska konsumenter. Nu ryker kanske resten när Systemet vässar sin service och konkurrensförmåga.

Svenska Riksdagen verkar ha en gedigen majoritet för bibehållandet av Systembolagsmonopolet. Där kommer man inte att föreslå några uppmjukningar under 2012 eller ens långt därefter. Nu är det inte Sveriges Riksdag som bestämmer vad som är lagligt eller olagligt när det gäller monopolfrågan utan det bestäms av EU-rätten och EU-domstolen. Deras inställning bygger på grundläggande principer i avvägningen mellan handelshinder och folkhälsoaspekter.

Efter det sk. Rosengrendomen 2007 i EU-domstolen har Svenska Staten inte kunnat förbjuda utländska EU-företag att från lager utanför Sverige i EU via internet sälja vin med hemleverans till svenska privatpersoner. Detta är idag en starkt växande verksamhet med många seriösa aktörer och en del mindre seriösa. I relation till Systembolagets försäljning är det fortfarande totalt en liten del. För bättre viner är det numera inte en obetydlig del och för t ex röd Bordeaux finns det enskilda distansförsäljare som, åtminstone tidvis, är större än Systembolaget på den svenska marknaden. Verksamheten växer också snabbt i både volym och antalet aktörer. Bäst utbud, prisläge och transparens bland de seriösa distansförsäljarna har under de senaste åren varit danska Winefinder.

Den svensk som vet mest om hur de som faktiskt bestämmer resonerar och hur den lagliga grunden ser ut för det svenska monopolet är professorn i Europarätt vid Stockholms Universitet Ulf Bernitz. Han konstaterar i dec 2011 att ”Snyggt skött näthandel från utländska leverantörers sida är ett godtaget komplement ”( till Systembolaget). IOGT-NTO har via formen polisanmälningar i Sverige argumenterat för att distansförsäljning åtminstone i större skala skulle vara olaglig. Det är främst en kampanj för att ändra lagstiftningen i Sverige så att den blir mer restriktiv. Det blir ett ovanligt kraftfullt slag i luften eftersom frågan bestäms och avgörs i EU-rätten och EU-domstolen. De är nog ganska opåverkade av IOGT-NTOs kampanj. Den lagliga distansförsäljningen finns idag enbart därför att Sverige efter Rosengrendomen i EU inte får förbjuda den.

För att förbättra servicen till kunder och på allvar ta upp konkurrensen med distansförsäljarna har Systembolaget bestämt sig för att erbjuda en liknande service. Det skall bli möjligt att även från Systembolaget beställa viner för hemleverans. Kunden skall inte behöva söka upp en butik fysiskt och där själv betala och transportera vinerna hem. Precis som för den lagliga distansförsäljningen kan man sköta beställningen och betalning på nätet och få leverans direkt hem, där en nykter person minst 20 år gammal kvitterar mottagandet. Men den servicehöjningen visar sig sannolikt inte bli kompatibel med monopolets bevarande!

En gång fanns en ICA-handlare i Skåne som hette Franzén. Han bestämde sig för att utmana monopolet genom att sälja viner över disk i sin ICA butik. Det rättsliga efterspelet slutade med att Systemmonopolet enligt Ulf Bernitz med nöd och näppe klarade sig trots att det var ett handelshinder. Det var folkhälsoaspekterna som då räddade monopolet i Franzéndomen 1997. Den fäste enligt Bernitz avgörande vikt vid att tillgängligheten, särskilt till köp av sprit, var avgränsad till Systemets butiker med de begränsningar och kontrollmöjligheter som följer av detta.

Ulf Bernitz hävdar att ”bygger Systembolaget upp en omfattande näthandel riskerar man att undergräva det nuvarande monopolet. Dyker det upp en ny Franzén, som utmanar gränserna, är risken stor att hela detaljhandelsmonopolet faller i EU-domstolen.” Vad han säger är att folkhälsoargumentet inte kan tillämpas i EU-rätten om Systembolaget erbjuder samma tillgänglighet och leveranssätt direkt till konsument som andra aktörer. På vilket sätt kan svenska staten hävda att folkhälsan blir bättre om man beställer från bolaget ”Systembolaget” för hemleverans, än om man gör på samma sätt från någon som heter ”Winefinder” eller ”Vingruppen”. Det blir svårt för att inte säga omöjligt att övertyga EU-domstolen om att folkhälsan är beroende av namnet på leverantören.

Systembolagets svar har hitintills varit allmänt mummel om annat. När nu Systembolaget snart börjar med näthandel och hemleverans, enligt egen utsago, öppnas i praktiken det för andra aktörer att göra detsamma även från svenskt lager. Det kan också mycket väl spräcka deras eget fasta butiksmonopol. Om Systemmonopolet ur folkhälsosynpunkt likställer egen butiksförsäljning med nätförsäljning med hemleverans, kan andra aktörer göra tvärtom och lägga sin distansförsäljning från svenskt lager och sedan komplettera med butik.

Då gör de ju precis som Systembolaget gör. Sköts den verksamheten snyggt och seriöst kan inte Sverige i EU-rätten hävda att det bara är staten som får göra på det sättet. Folkhälsoargumentet förlorar sin kraft och monopolet förblir det handelshinder som det är i EU-rätten. Det gamla folkhälsoargumentet som gav Sverige undantaget i EU byggde i praktiken på att dålig tillgänglighet och service var det som skulle klara svenskarnas hälsa. Nu vill monopolet ge bra service och det tycks sabba Sveriges rättsliga grund för monopolet i ett EU perspektiv.

2012 tycks bli ett spännande år för Systemmonopolet. Det är mycket möjligt att monopolets främsta advokat, Systembolaget själv, i praktiken blir de som ger monopolet dödsstören och det redan i vår.