Laddar annons
29 Jun, 2013

Krönika - sommarhälsning från ett vin-Sverige i förändring

Med den senaste årgångsprovningen på Systembolaget i färskt minne vill jag fästa er uppmärksamhet på att det blir allt färre skribenter som kontinuerligt provar Systembolagets sortiment. Och av alla viner. Långsiktigt betyder det en utarmning av antal recenserade viner vilket i sin tur leder till en mer "färgad" vin-journalistik. Med det menar jag att om och i det fall man redan på förhand valt ut vad man ska prova är den journalistiska överblicken och därmed alla viners justa chans att visa vad de går för - överspelad. Likaså kan skribenten då svårligen övervaka förändringar eller peka på lyft, alternativt sänkning av specifika viners kvalitet över tid och i det fall det finns anledning därtill. Det här betyder ju faktiskt att själva idén med en specialiserad skribentkår är överspelad. Vill man ta i kan man ju säga att vem som helst med rimligt goda ord kan göra en sammanfattning och därmed recension av en upplevd smak att vara god, godare eller godast.

Hur framtidens vinjournalistik kommer se ut är därför lika spännande som viktigt att fundera mer kring. Kommer vi nu se fler reportage a la romantisk vinmakning av de bästa eko-druvorna, läsa detaljerat om de minsta skördeuttagen och handskördarnas lov och allt annat skönt snack från den bästa av vinvärldar?

Meningen är tillspetsad för att lyfta blicken från reportagestilen vi så väl känner och som i sig är berättigad. Men är inte en allt mer komplex helhet och handelsvärld förtjänt av god bevakning där även tid för kontrollfrågor, källgranskning och grävande journalistik får ta plats. Vem vill och ska betala för dessa  artiklar? Kommer vi framöver se vinskribenter som är nischade, där han eller hon och inom sitt gebit är den vassaste kniven i lådan? Och var och till vem lämnas i så fall allmänbevakningen. Ett bra exempel är ju utan tvekan boxvinerna – vem är skribenten som vill specialisera sig i denna gren bara för att kolla av utbudet? Och om inte någon tar på sig den rollen, vad händer då och i så fall med sortimentet på Systembolaget? För det torde väl stå klart för alla att javisst gärna kvalitet framför kvantitet men när prisfrågan lyfts in är saken biff, i det stora hela. Att det handlar om business på sista raden är ett faktum oavsett om vi talar privatekonomi eller i affärsvärlden. Eller vad tror ni? För den som mot förmodan inte tror på ekonomiresonemanget vill jag bara nämna succén med Morbergs viner. Smakmässigt påminner ju dom om så mycket annan dryck, förutom vin, att det i sig ryms i en helt egen artikel.

Som exempel vill jag lyfta fram Bengt-Göran Kronstam som är en av en handfull vinskribenter med superkoll på det svenska utbudet. I realtid som över tid har han kunnat referera bakåt för att förklara pågående skeenden vilket jag har uppskattat mycket.

Man skulle också kunna säga att rent tekniskt har det svenska monopolet och Systembolagets provningar givit media en samlad vinskribentkår med hög ambitionsnivå. Vi som provat har kunnat göra det med ett utbud som sträckt sig över hela linjen, från alla världsdelar, stilar, varianter och producenter. Och vi har provat så i många många år. Tror att få av våra utländska kollegor kan känna igen sig i dessa Systembolagsprovningar och deras omfattning och den med dem svårslagna möjlighet det gett oss att bygga erfarenhet. Det har kommit svenska vinkonsumenter till godo då läsare, radiolyssnare och TV tittare kunnat ta del av fakta och mer kunskap från många olika tidskrifter och magasin som av flera skribenter. Så kommer det givetvis fortfarande vara framöver men förmodligen inte på samma sätt. Förmodligen inte utifrån samma breda ingång eller vida vinkel.

Att utvecklingen gjort att vi idag har ett helt annat dryckesutbud än för bara fem år sedan gör att det blir allt svårare att ha total-koll på allt vin som finns tillgängligt. Man kan svårligen lägga och förvänta sig att en enskild skribent ska ha den överblicken. Dygnet har bara 24 timmar. Att det sedan kan vara en fördel, för alla, med förnyelse i text på tidning eller annan media är lika självklart. 

Att papperstidningar har vikande upplagor är något som drabbar alla skribenter. Först och främst handlar det om jobben och för den enskilda individen handlar det om att försörja sig. När arvoden krymper begränsas skribenten. Redan där och då kan ett "urval" vara nödvändigt för i längden, vem kan jobba gratis. Men samtidigt, visst kan och vad kan jag som läsare kräva av texten jag läser? Är det som sägs i en text skribentens tolkning, finns källgranskning och finns en sammanfattning med utrymme för annan åsikt eller andra synsätt? Är det läsaren som ansvarar för tolkningen eller är sanningen utifrån den som berättar? Och förresten vem vill utbilda sig till journalist, därtill inom ett område som inbegriper erfarenhet om chansen till framtida försörjning är begränsad? Jag kan inte svara för tidningar och jag är inte på långa vägar insatt i pappersmedias arbetssätt men jag kan konstatera att stora förändringar i tidningars upplagor just nu påverkar innehåll negativt. Det gäller för många aktörer men lägg även märke till, det gäller inte över hela linjen och för all press. I tryck som på webb, radio eller TV.

För läsaren är det såklart aldrig inspirerande när det som skrivs saknar glädje, driv i sakfrågor eller när ord går i stå. Det torde vara främsta anledningen till varför man tappar läsare. Farlig är även tanken att vi som skriver gör det för vårat egna höga nöjet - kanske så gärna och med sådan inlevelse att vi glömmer våra läsare. Vart är konsumentbevakningen på väg, vem kollar eller ska nagelfara vilka vinerna på Systembolaget verkligen är. Vem? Den sista frågan är också högaktuell för nog är det graverande och för mig mer än märkligt att en inköpare eller om personen bara är en av flera i en inköpskommité hos näthandlaren med den högsta av ambitioner, samtidigt recenserar vinerna företaget säljer.

Att det är Systembolaget och det breda butikssortimentet som är den största förloraren när Bengt-Göran Kronstam lämnar DN till hösten är lika solklart som att sommaren är här. Därför ska det bli mycket spännande och intressant att följa händelseutvecklingen framöver. Nytt team på DN i augusti är Alf Tumble och Sanna Blomqvist som jag inte kan tänka mig annat om att de kommer göra ett kanonjobb. Att de kommer göra det på ett nytt sätt är för mig självklart och hur långt de kommer gå från tidigare öl och vintexter vi känner som DNs, återstår att se.

För Vinbankens läsare vill jag vara tydlig med att säga att både undertecknad och Anders Röttorp provar allt på Systembolagsprovningarna. Lägg till att Röttorp även provar vin i beställningssortimentet och hos näthandlarna. Med den omfattningen i antal provade viner torde han snart vara helt ensam i sin gren.

Tack alla läsare - för ert förtroende, för all uppskattning men också när ni säger ifrån. Viktigt att tänka på i detta sammanhang är att utan er fanns inte våra annonsörer och då skulle vi precis som många papperstidningar ha problem att publicera. Vi skulle inte kunna fortsätta.. Och nu då? Ja inget kan stoppa oss, för jag menar att Vinbankens skribenter och vår bevakning behövs mer än någonsin tidigare. Precis som att vi, nätet tillsammans med magasin och tidningars vinrecension är viktiga och fyller en viktig funktion i att guida konsumenter i det gigantiskt stora och lätt-tillgängliga vinsortiment som finns idag - av arvoderade skribenter.

En riktigt glad och härlig sommar önskas alla!
Vänligen Elke Jung