Laddar annons
12 Aug, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

LRF stöttar pressade mjölkbönder

LRF ser med oro på hur svenska mjölkbönder hamnar i kläm när världsmarknadspriset på mjölk och foder svänger kraftigt. Torka i USA har lett till rekordhöga priser på spannmål och stigande foderpriser samtidigt som världsmarknadspriset på mjölk är lågt. För att stötta mjölkbönderna erbjuder LRF nu bland annat rabatterad ekonomisk rådgivning. Dessutom har LRF bjudit in alla aktörer inom mjölkbranschen för att diskutera situationen.

Tillsammans med LRF Konsult har LRF tagit fram ett speciellt rådgivningspaket. Mjölkföretagare erbjuds att till rabatterat pris få Framtidssamtal och hjälp med att göra en likviditetsbudget.

LRF för också en dialog med Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket om att årets gårdsstöd ska betalas ut tidigare. Vissa EU-länder har redan fått godkänt att betala ut bidragen i oktober. Med tanke på situationen för de hårt pressade mjölkbönderna och att vissa delar av Sverige dessutom har drabbats av ovanligt mycket regn under sommaren, borde även Sveriges regering begära detta.

Dessutom har LRF tillsammans med Svensk Mjölk tagit initiativ till ett möte med de olika parterna inom mjölkbranschen. Detta för att gemensamt försöka komma fram till åtgärder som kan underlätta situationen för de hårt pressade mjölkbönderna och skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt i svensk mjölkproduktion.

– Jag har stor förståelse för den besvärliga ekonomiska situation som många mjölkbönder befinner sig i. Bönderna kan inte ensamma hantera världsmarknadsprisernas dramatiska svängningar. Det är angeläget att vi i Sverige har en egen mjölkproduktion. Det handlar inte bara om att ge svenskarna tillgång till en rad mjölkprodukter som är producerade med stor hänsyn till både djur och miljö. Mjölkkorna är viktiga för hela Sveriges landsbygd. De skapar arbetstillfällen och bidrar till ett öppet landskap och biologisk mångfald, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF arbetar kontinuerligt med att stötta svenska mjölkföretagare. Som ett led i LRFs livsmedelsstrategi bedriver i stort sett alla LRFs regioner, tillsammans med aktörer inom mjölkbranschen, flera olika projekt som syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för mjölkföretagarna. LRF har även flera projekt ihop med Svensk Mjölk, till exempel Lean-Lantbruk, Mjölkföretagardagarna och internationell benchmarking.

Denna text kom som ett pressmeddelande från LRF den 7 augusti 2012
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/'

Vinbanken undrar: Håller de svenska mjölkbönderna på att försvinna?
Bild: Monica Kling. Publ. i anslutning till denna artikel på Greppa Näringen