Laddar annons
Miljöpartiets alkoholpolitik 2018
22 Jul, 2018

Miljöpartiets alkoholpolitik 2018

MILJÖPARTIET. Vinbanken intervjuar Jan Lindholm som är socialpolitisk talesperson för Miljöpartiet om partiets alkoholpolitik kommande mandatperiod.

Nedan är Miljöpartiets alkoholpolitik presenterad i korthet och avslutningsvis ställer vi den personliga frågan om ett smakminne!

Miljöpartiets alkoholpolitik, i korthet

Miljöpartiet vill värna Sveriges restriktiva alkoholpolitik. Skadeverkningar av alkohol i samhället är stora. Ökat antal olyckor, sjukdomstillstånd, misshandel och brottslighet är kopplat till alkohol.

De skadliga effekterna och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Därför vill vi ha kvar Systembolaget. Vi säger också nej till gårdsförsäljning i traditionell mening, dvs direkt försäljning utanför Systembolagets verksamhet, då det kan leda till att EU inte längre accepterar vårt systembolagsmonopol. Vi tycker däremot att dagens gårdsförsäljning är okej, så länge alkoholdrycken hämtas ut på Systembolaget.

Vi vill ha förbud för alkoholreklam och att regelverket för reklam inom EU ändras. Skattemedel ska inte gå till alkohol vid offentlig representation.

Det behövs fler attraktiva alkoholfria miljöer för ungdomar. Ideella organisationer som aktivt verkar mot alkohol och droger bör få särskilt stöd för sådana insatser.

Det ska finnas bra och individuellt anpassade behandlingsinsatser. Särskild kompetens i alkoholfrågor bör finnas på vårdcentralerna. Särskilda gruppverksamheter för barn till missbrukare ska kunna erbjudas alla barn som är i den situationen.
jan-lindholm-socialpolitisk-talesperson-miljopartiet-vinbanken

Jan Lindholm, socialpolitisk talesperson Miljöpartiet

1. Kommer frågan om gårdsförsäljning leda till en starkare uppslutning för monopolet, Systembolaget, hos MP?

Det finns inom Miljöpartiet en stark uppslutning bakom Systembolagets monopol. Det är min förhoppning att frågan om gårdsförsäljning leder till en än större uppslutning för monopolet, men jag vet inte om det är en självklarhet.

2. Är MP öppna för andra beslut som rör alkoholpolitiken?

Vi anser att det är viktigt att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik, det är ett viktigt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar, då vi vet att de skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Det är viktigt att politiken följer med i samhällsförändringarna, därför har regeringen precis beslutat om en lagrådsremiss om förändringar i lagstiftningen om att bland annat kunna reglera alkoglass på samma sätt som alkoholhaltiga drycker.

3. Är det något annat som är särskilt viktigt i alkoholpolitiken under kommande år?

Det viktigaste är att bevara Systembolagets detaljhandelsmonopol, därefter kommer att öka insatserna för att stoppa illegal införsel och illegal handel av alkohol. Det är även viktigt att alkoholskatten inte urholkas av inflationen utan justeras uppåt, så att den begränsande effekten inte tillåts minska.

4. Finns det något tillfälle som du minns där mat och dryck har inverkat på politiken, i negativ eller positiv riktning?

I min roll som politiker har jag deltagit i ett antal middagar där jag troligen varit den ende som inte använt alkohol och kunnat konstatera att normalt kloka människor gör väldigt tokiga saker under berusning. Det är klart att sådant kan ha betydelse för de politiska besluten, särskilt när det är frekvent.

5. Vilken är din egna, största smakupplevelse?

Ett väl kylt, ej kolsyrat, källvatten.

Riksdagspartierna - alkoholpolitik och ståndpunkt i fråga om gårdsförsäljning

Socialdemokraterna, med socialminister Annika Strandhäll
Sverigedemokraternas alkoholpolitik med Christina Östberg
Feministiskt initiativ med Farida al-Abani, alkoholpolitisk talesperson
Centerpartiets alkoholpolitik med Anders W Jonsson
Liberalernas alkoholpolitik
Kristdemokraternas alkoholpolitik
Vänsterpartiet alkoholpolitik
Moderaternas alkoholpolitik