Laddar annons
13 Jun, 2015
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Rättsövergreppet mot distanshandlaren Peder Molin

Den 19:e mars 2014 slår polisen till med en stor räd mot vad åklagare Jonas Svanfeldt, Systembolaget och IOGT-NTO kallar grov brottslighet i alkoholhanteringen. De ödelägger ett litet företag och gör livet till ett helvete för distanshandlaren Peder Molin, för att han av misstag begått ett formellt fel.

Försöker göra rätt

Han har sökt och fått alla tillstånd från skatteverket som en distanshandel behöver. Folkhälsomyndigheten som övervakar alkohollagens efterlevnad är informerade om verksamheten. Skatter betalas in av den lilla distributörens av ekologiska viner från små Österrikiska producenter. Vinet packas färdigt för konsument redan i Österrike, som lagen kräver. Allt sker öppet utan minsta smussel hos denna en av de allra minsta av våra distanshandlare. Men Peder Molin har gjort ett formellt misstag som blir ödesdigert för honom och hans verksamhet.

Systembolagets kampanj

Orsaken till att distanshandeln, rätt skött, är laglig beror på att EU inte tillåter att svenska staten förbjuder för de som bor i Sverige att beställa viner från andra EU-länder för hemleverans i Sverige. Detta ogillas lite här och var, men allra mest hos svenska statens eget försäljningsbolag, Systembolaget. Systembolaget försöker därför att få svenska myndigheter att på olika sätt ändå förbjuda detta.

Nykterhetsrörelsen och Systembolaget kör ihop

Trakasserier kan man ändå försöka med och gör. För ändamålet har statens Systembolag ingått en rätt intressant allians med den statsstödda nykterhetsrörelsen. Systembolaget som vid sidan av smuggelspriten är den helt dominerande tillhandahållaren av fylleriprodukter särskilt för ungdomar (starköl) jobbar numera ihop med ”nykterhetsrörelsen”! Systembolaget och IOGT-NTO inriktar sig i sin kampanj mot (den lagliga) distansförsäljningen av vin, som helt saknar produkter med fyllerikaraktär i pris, stil och kommersialism. Paret tar till brösttoner för grandet men ser inte den egna bjälken.

Det formella felet

Man polisanmäler en massa olika företag och verksamheter, driver kraftfull propaganda i medier och internt gentemot lagstiftare och rättsväsende i uttalat syfte att förbjuda distanshandeln. Eftersom det är EU som bestämt att svenska staten inte får förbjuda distanshandeln får det långsiktigt inga effekter alls, utöver att Systembolagets aggressiva och lögnaktiga propaganda undergräver deras egen trovärdighet och moral. Nu är det dessvärre så att Peder Molin och Handlavin har begått ett formellt fel. Det företag som man beställer vinerna hos i distanshandeln skall vara registrerat i ett EU-land, men det får inte vara i Sverige. Denna formella bestämmelse kände inte Peder Molin till. Han hade ju försökt att göra precis som man skulle, men missat denna punkt. Ingen av de myndigheter han hade tillstånd från för distanshandel och kontakt med, upplyste honom om detta. Därför blev det formellt fel hos Handlavin.

Åklagaren (på)hittar en storskurk

Med Systembolagets stora propagandaartilleri under full beskjutning valde åklagaren Jonas Svanfeldt att se detta formella fel som en grov brottslighet. Åklagaren valde att göra Peder Molin till storskurk som skulle sättas i fängelse. Han rubricerade brottet som uppsåtligt, fast det helt klart var fråga om ett misstag från någon som ville göra rätt och inte hade något att vinna på det formella felet. Det är en grundläggande rättsprincip i rättsstater att man bara skall dömas om man har uppsåt att begå brottet. Jonas Svanfeldt kallar in stora polisstyrkan som gör en räd mot Peder Molins lilla lokal för att beslagta de hemska och brottsliga vinpaket som finns där för distribution till sina ägare i Sverige. Massor av poliser är där för att på allvar ta itu med detta stora hot mot den svenska folkhälsan.

Dyrbar dom, men slipper fängelse.

Verksamheten tvingas stänga och Peder Molins liv blir förfärligt. Han sover dåligt och hela den Kafkaartade historien blir mycket påfrestande för honom. För någon vecka sedan, efter 15 månader från polisräden, faller domen. Peder får villkorligt 200 dagsböter, 100 000 kronor i företagsbot en del rättegångskostnader och det beslagtagna vinet skall hällas ut. Domen och hela pinan fram till den är straffet för att han inte insåg att han skulle ha registrerat firman i Danmark för att bli en helt laglig distanshandlare.

Insamling för Peder

Åklagarväsendet, Systembolaget och IOGT-NTO är de moraliska förlorarna genom sitt samlade övergrepp på Peder Molin. Hans lilla företag har attackerats för att sprida skräck och hämnas på EU för att de inte tillåter Sverige att förbjuda för svenskarna att köpa vin på distans. Nu har det startats en crowdfunding för att ekonomiskt hjälpa Peder Molin att betala de pengar som svenska staten i denna oskäliga rättsprocess kräver av honom. Det ger också lite moraliskt stöd till Peder. Om Du vill delta med en slant hittar Du den på:

https://www.indiegogo.com/projects/peder-molin#/story