Laddar annons
21 Jun, 2009
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Svenskens attityd till illegal alkohol

Nästan hälften av svenskarna tycker att illegal alkoholhandel är OK
 

Alcohol Update har låtit Handelns Utredningsinstitut (HUI) ta fram en undersökning som visar:

 

·         20 procent uppger att de under senaste året har köpt hem illegal alkohol.

·         Mer än en tredjedel kan tänka sig att byta inköpskanal från Systembolaget till billigare kanla om ekonomin försämras.

·         Nio av tio tror att de flesta skulle välja Systembolaget som inköpskanal om prisskillnaden mot införd alkohol var mindre.

·         Närmare hälften tycker att det är OK att köpa hem illegal alkohol. 

·         Mer än var tionde svensk handlar aldrig på Systembolaget.

·         Män – i större utsträckning än kvinnor – kan tänka sig att köpa hem alkohol av vänner eller okända som köpt alkoholen utomlands.

·         En fjärdedel av svenskarna vet var man kan köpa illegal alkohol.

·         55 procent känner någon som har köpt illegal alkohol.

·         Mer än en femtedel tror att tillgången till illegal alkohol har ökat under senaste året.

·         Majoriteten av svenskar tror att det är vanligt att köpa hem alkohol i Sverige från andra platser än Systembolaget.

Rapporten är framtagen under februari och mars 2009 med hjälp av en e-postenkät. Totalt svarade 1.423 i åldern 18 till 64 år. De 97 respondenter som svarade att de inte dricker alkohol är ej medtagna i undersökningen. 

För en fullständig beskrivning av rapporten, kontakta nedanstånde.

Kontaktpersoner:

Christopher Jarnvall, Alcohol Update, 070-826 13 11  

Emma Hernell, HUI, 08-762 72 95
Sophie Lord, HUI, 08-762 72 91