Laddar annons
Gå på Bio-vin från Alsace är en form av eko
2 Nov, 2021
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Gå på Bio-vin från Alsace är en form av eko

Som ett nav i Europas mittpunkt driver pionjären Alsace i östra Frankrike på vinbranschen i riktning för biodynamisk vinodling.

ALSACE VINER. Engagemanget kommer av alsaceodlarnas djupt rotade tradition att respektera naturen. Att gå för bio när man väljer ett alsacevin är stor sannolikhet då många odlare även har den biodynamiska Demeter-certifieringen.

Det har odlats vin i Alsace sedan länge. Man vet med säkerhet att romarna anlade vingårdar på Vogesernas lägre kullarna redan på 100-talet. Om romarna var miljömedvetna med dagens synsätt är mer tveksamt. Men att romarna hade en fingertoppskänsla för lämpliga vinodlingsplatser står klart.

Denna uttalat skickliga förmåga att läsa av naturen för att framgångsrikt bedriva odling var något romarna var experter på. Kunskapen låg i detaljer som att definiera lämplig jordmån i kombination med klimat och väder. Så kunde de tidiga odlingarna frodas och bestå, fram till idag.

ga-pa-bio-vin-fran-alsace-ar-en-form-av-eko-alsace-viner-vinbanken-katzentahl

Naturliga odlingsförutsättningar för Alsace viner

Klimat och natur är nu som förr helt perfekt för vinodling. Att jämföra Alsace som en Edens lustgård för vinbönder ligger nära till hands. Den vackra tanken räcker dock inte längre menar många då brukandet av jorden kräver kunskap och omtanke.

Sedan länge har många framgångsrikt odlat ekologiskt i Alsace. Men jorden behöver alltid näring och tillskott av organiskt material på grund av den naturliga erosionen. Att gå över till bio-odling är ett naturligt nästa steg.

Till den ekologiska odlingens självförsörjandeprincip tillför biodynamin mer av organiskt jordmaterial. Vallodlingar nära vingården är ett exempel, djurkompost utan antibiotika ett annat. Allt vanligt förekommande i Alsace. Och därför är det ingen slump att Alsace är ett pionjärområde för biodynamisk vinodling i Frankrike.

FAKTARUTA BIO OCH EKO

Ekologisk odling är definierad som så naturlig som möjligt. Som att använda lokala, förnybara resurser och att undvika syntetiska gödselprodukter samt naturfrämmande bekämpningsmedel. I korthet, att öka mångfald och vara självförsörjande.

Biodynami tar eko-principerna ett steg längre. Man utgår från en antroposofisk världsbild där man anser att kosmiska krafter påverkar grödorna. Rent praktiskt betyder det att man tar självförsörjandegraden ett steg längre. Att kompostera och odla vall är två viktiga metoder i det övergripande holistiska synsättet att allt samverkar på en vingård, växter, djur och markens bördighet.

_____________________________________________________________

Vinregion Alsace består av två departement Bas-Rhin i norr och Haut-Rhin i söder.
KAMPANJ.VINSALSACE.COM
_____________________________________________________________

Bergskedjan Vogeserna gör skillnad i Alsace

Det blott 50 km breda och 19 mil långa Alsace sträcker sig från norr till söder längs bergskedjan Vogeserna i väster. I öster gränsar området till Tyskland med den mäktiga floden Rhen som en naturlig markör. I söder till Schweiz. Den största anledningen till varför vinstockarna trivs så bra i Alsace är Vogeserna.

I norr höjer sig kullarna blygt och böljande, i söder når höjderna 1 200 m över havet och landskapet är något mer dramatiskt. Väster om Alsace vinhuvudstad Colmar, som för övrigt ligger i den centrala delen av departement Haut-Rhin, ligger många av distriktets mest namnkunniga och berömda vingårdar.'

ga-pa-bio-vin-fran-alsace-ar-en-form-av-eko-alsace-viner-vinbanken

Alsace vingård – storartad växtplats

I Alsace innebär Grand Cru en specifik vingård eller ett unikt läge. Den som vill översätter till ’storartad växtplats’. Nyfikna vinälskare undrar kanske varför det är så stort fokus på enskilda lägen i Alsace. Svaret ligger i jorden som i Alsace är som en spännande mosaik av hela världens ”Grands Terroirs”.

Området täcktes av hav för 150 miljoner år sedan. Över tid har berg kollapsat, jord eroderat, vatten flutit och sedan tagit nya vägar med följd att hela landområden och jordlager flyttats eller bytt plats, det har byggts på vallar av lera och eroderad sten. Närmare jordytan ansamlas olika sorters sten som sandsten, kalksten och märgel. På djupet hittar man ofta granit och på sina ställen finns skiffer.

I Alsace finns många olika jordar var för sig, eller i blandade sammansättningar. Det förklarar varför det enskilda läget i Alsace är så viktigt. Och bakgrunden komplex.

Att särskilja de ’fantastiska’ lägena i grand-cru klassificeringen är således fullt möjligt. För vingårdens egenskaper tenderar att lämna ett större avtryck i vinsmaken än druvsorten om vinmakaren är ambitiös.

Alsace vindistrikt – klimat

Semi-kontinentalt klimat som är soligt, torrt och varmt.
Nederbörd: ca 600 mm/år

Det är torr luft i Alsace på grund av Vogeserna som skapar en regnskugga. Bergen tvingar upp de fuktiga luftströmmarna från Atlanten i väster. Då kyls luften ner varpå fukt kondenseras och faller ner som kraftigt regn på toppen av berget. Men bara som måttligt regn över vingårdarna i Alsace på östra sidan.

Det är inte svårt att gå på bio (vin) när man väljer vin från Alsace!

_____________________________________________________________

Sommelieren: alla viner som passar till nya konsumtionstrender finns i Alsace.
KAMPANJ.VINBANKEN.SE

VINS ALSACE.COM
_____________________________________________________________