Laddar annons
Winefinder får rätt mot Systembolaget i Högsta Domstolen
7 Jul, 2023
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Winefinder får rätt mot Systembolaget i Högsta Domstolen

Nu står det klart att Winefinder vinner det utdragna rättsärendet mot Systembolaget efter att Högsta Domstolen fastställt Patent- och marknadsöverdomstolens dom från 2022.

Winefinder är en av ett antal aktörer som bedriver alkoholförsäljning med bas i ett annat land, i det här fallet Danmark, men där man levererar vinerna direkt till konsumenters dörrar i Sverige med hjälp av olika transportbolag. Detta var Systembolaget emot och 2019 valde de att stämma Winefinder för att se till att den senare parten inte skulle få bedriva leverans av viner till konsumenter i Sverige. Enligt Systembolaget var Winefinders verksamhet otillåten enligt alkohollagstiftningen i Sverige. I den första instansen fick Systembolaget dessutom rätt, men Winefinder valde att överklaga domen till nästa instans, nämligen Patent- och marknadsöverdomstolen.

"Vi är otroligt glada"

De i sin tur såg på saken annorlunda och i juni 2022 kom domen att Winefinders verksamhet inte alls bryter mot lagstiftningen i Sverige och i EU. Den nya domen överklagades i sin tur av Systembolaget hela vägen till högsta instans i Sverige, nämligen Högsta Domstolen. Och de gör samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen, nämligen att det inte är något fel på Winefinders verksamhet och att de inte bryter mot någon lagstiftning.

-- Vi är otroligt glada och lättade över att också HD konstaterat att den e-handel med kvalitetsvin som Winefinder ApS bedrivit sedan 2007 överensstämmer med svensk lag och gällande EU-rätt. Utfallet var väntat och vi uppfattar att det rådande rättsläget nu är utrett. Nu kan vi äntligen lägga allt fokus på att fortsätta erbjuda världens bästa viner, från små utvalda producenter som annars sällan får chansen att nå svenska och nordiska konsumenter” säger Winefinder ApS huvudägare och styrelseordförande Alex Tengvall i ett pressmeddelande.

Högsta Domstolen skriver bland annat följande i sitt domslut:

”Sammantaget ger inte utredningen stöd för någonting annat än att Winefinder ApS ensamt har bedrivit försäljningsverksamheten från Danmark. Högsta domstolens slutsats – grundad på utredningen i detta mål – är alltså att försäljningen av vin med leverans till kunder i Sverige som skett via hemsidan inte strider mot detaljhandelsförbudet i den svenska alkohollagen.”

Winefinder och andra aktörer kan fortsätta bedriva sin verksamhet

Enligt Alex Tengvall så kommer de från Winefinders sida nu fortsätta bedriva sin verksamhet och även utveckla försäljningen av viner till konsumenterna.

– Det här är en underbar seger för oss och för hela den lagliga distanshandeln i Europa. Vi har hela tiden varit övertygade om att det vi har gjort är enligt alla gällande lagar och förordningar, både inom Sverige och EU. Nu kan vi äntligen få fokusera på att utveckla den ansvarsfulla försäljningen av kvalitetsviner till vinälskande konsumenter. Förhoppningsvis kommer Systembolaget nu att ägna mer tid på att effektivt minska de negativa effekterna av alkoholkonsumtionen genom att exempelvis minska försäljningen av bag-in-box-viner, säger Alex Tengvall i ett pressmeddelande.

Domen innebär att all distansförsäljning av alkohol från andra länder, med hjälp av leveranser direkt till dörren, kan fortsätta bedrivas av de aktörer som finns på marknaden.