faustino-reserva-okt-vinbankenfaustino-reserva-vinbanken-okt

Systembolaget, om monopol och framtiden

Favoritmarkera

Monopol jämfört med fri företagsamhet. Konkurrensutsättning vilken sporrar, skärper, höjer och förbättrar ett företags gärning i den bästa av världar. Monopol går fria från det. Går det ens att mäta kundnöjdhet inom en bransch utan konkurrens och i så fall, hur gör man det på. Vad gäller Systembolaget kan man fundera på om det som jämförs är underliggande och mätbara nyckeltal som inkluderar vin och spritförsäljning. Detaljhandelstänk? Eller är intervjugruppen en och densamma för hela kontrollgruppen. Företagen i undersökningen var bland andra IKEA, Coop, ICA och H & M samt Systembolaget. För det kan väl inte vara så “enkelt” som att frågan som ställs är: – är du nöjd med servicen?  Olika varor och branscher, går de att jämföra och om relevansen i en mätning som ovan är en intressant fråga. Speciellt när resultat av ovan nämnda undersökning lyfts fram för att stärka Systembolagets image och förtroende (monopolet) hos svenskarna. Systembolaget fick toppbetyg i mätningen. Magdalena Gerger, Systembolagets VD sedan 1,5 år talade om detta och mer i ett föredrag på IVA i Stockholm.

Skillnaden är milsvid mellan VDar vilka passerat genom åren på Sveriges förmodligen mest kända företag, Systembolaget. Oavsett vad som gäller för den enskilda svensken och hans eller hennes förhållningssätt till alkohol är Systembolaget ett välkänt företag. I min värld, som vinjournalist och sommelier, skulle man kunna skämta till. Liknelsen mellan Gabriel Romanus som det extrema alkoholfria alternativet vidare till Anitra Steens otillfredsställande och för många otydliga svartklubbsinriktning fram till dagens VD Magdalena Gergers raka, klara budskap att njuta alkoholdryck med kunskap och insikt om alkoholens alla sidor. Den senare är finvins och mat-och vinälskarnas representant.  Det är inget hymlande i hennes ord. Magdalena Gerger behöver inte heller kryssa mellan politisk ideologi och företagarens värld. Ledarskapet är rakt. Budskapet går helt klart i riktning mot tillgänglighet under ansvar, finvin-, mat och vin i kombination- och utbildningsgenren än under tidigare ledares styrning. Därtill ger personen Magdalena Gerger ett odelat positivt och ärligt intryck. Grattis till personalen tänker undertecknad som följt utvecklingen under många år där jag också vid mer än ett tillfälle förundrats över Systembolagets behandling av sin personal.

Men än är inte alla otidsenliga Systembolagsgrepp uppmoderniserade, framförallt vad gäller personalfrågor. Vad sägs om att ”hemliga shoppers” rapporterar om missar av legkontroll ner på personnivå. Missar som leder vidare till enskilda samtal och åtgärder. Vilka åtgärderna är sägs inte och det är klart, ett system som bygger på ett arbetssätt med orsak-verkan-status är i min värld en ”rädd organisation”. En miljö som hämmar glädje, kreativitet och lugn. Fast Systembolaget är ju inte heller vilket företag som helst och varorna är definitivt inte så kallad – vardagsmat. Att vara kreativ på jobbet när platsen är i butik har jag svårt att se framför mig. Arbetet är nog som det ser ut att vara. Fylla på varor, guida kunder, ta betalt, kolla leg mot ålder etc. Ålderskontrollen är nödvändig och viktig, därtill ingår det i Systembolagets uppdrag från regeringen. Ansvaret ligger på Systembolaget, vilket hoppar ner på individnivå men att ”straffa” de enskilda medarbetare med ”åtgärder” låter hemskt, gammaldags och kvävande….kanske och förhoppningsvis lät det värre än vad som var meningen. Men, förklara gärna mer Magdalena Gerger! Vi är många som gillar Systembolagets varor och därför också intresserade av hur företaget arbetar i stort. Personalpolitiken är en del av helheten.

Dagens, svenska situation för försäljning av alkoholdrycker är konkurrensutsatt och ifrågasatt. Av EU, marknadskrafter, personliga beteenden och mönster, trender och förhållningssätt. Nya aktörer som säljer alkohol, lagligt, har nu fått seriös form och arbetar alltmer aktivt på marknaden. Systembolaget är med andra ord, starkt utsatta för konkurrens. Men, Systembolaget ska verka som monopol. Svår sits och säkert en utmaning som heter duga. Magdalena Gerger tar stöd i undersökning från SORAD som säger att unga människor dricker alltmindre. Utvecklingen är positiv och ligger i linje med ett mer medvetet förhållningssätt till alkohol. Systembolaget gillar det. Undersökningen lyfts fram som en bekräftelse av att nämnda bolags idoga informationsarbete gett resultat.

Men utvecklingen är inte odelat positiv frågar ni mig. Man kan fundera på varför alkoholkonsumtionen egentligen minskar bland unga. Man får också svar på frågor beroende på hur man ställer dem. Som tonårsförälder vet jag väl hur det fungerar. Som att jag förmodligen bara sett en bråkdel av det verkliga skeendet i samhället idag, bland unga och ungdomars relation till droger. Kan det vara så att unga ratar alkohol och istället väljer andra droger? Droger som inte ger så synliga konsekvenser som fyllan ger? Föräldrar och medmänniskor kan hyfsat enkelt upptäcka bruk och missbruk av alkohol. Initialt är ju inte unga så förslagna att de lärt sig manipulera sin omgivning och dölja sitt missbruk. Det går att fånga upp tonåringar som svajar farligt nära ”alkoholträsket”. Det finns saker att göra och åtgärder som ger goda resultat och förändrade beteenden. Man kan ju, förenklat, känna doft och se när någon druckit. Alltså, kan man också agera. Psykofarmaka är mycket svårare att se personers påverkan av. Som jag ser det är drogerna, andra än alkohol, ett större hot (inte bara mot Systembolaget) än vad alkohol är.

Den lilla ”tabletten” är inget man kan informera eller sprida kunskap om mer än via sjukvården. Hur, var eller när den ska tas eller vad den passar bäst till. Informationen står förvisso på ett recept men för den som vill nyttja något som en drog är ingången alltid en annan än via en vedertagen kanal. Är ni med på tankegången? Allt som är dolt är generellt – dåligt. Våga prata alkohol, dess försäljning, alternativen som är goda och onda och om framtidens samhälle där människor, precis som idag, alltid kommer söka efter njutning. Droger kommer därför och förmodligen alltid finnas i någon form och kanske måste Systembolaget aktivt fånga upp och bygga en relation till unga? Konstiga tanke. Och ändå inte för vad vet man egentligen om monopol, beteenden, droger över hela spektrat och om framtiden? Men jag är ganska säker på att Magdalena Gerger, med sin styrelse, redan funderat både långsiktigt och brett. Mitt intryck  är att Systembolaget aldrig tidigare haft en mer kompetent VD än just nu och det blir spännande att följa bolaget in i framtiden.

Lämna ett svar

  1. Lennart Agén, Pressschef, Systembolaget AB
    22 december 2010

    Att Systembolaget har en väl fungerande ålderskontroll är viktigt! Vi satsar stora resurser för att kontinuerligt utbilda samtliga medarbetare i denna fråga. Som ett stöd för att följa upp detta arbete och för att bli ännu bättre genomför vi tillsammans med ett externt företag cirka 6 000 “kontrollköp” årligen i våra butiker. Dessa köp genomförs av kunder mellan 20-24 år och resultatet är att vi begär leg vid cirka 94 procent av alla köp, vid de tillfällen som kunderna är 20-21 år är motsvarande siffra 99 procent.
    Även om vi är väldigt framgångsrika vill vi lära oss av de tillfällen när vi inte lyckas. Vid dessa tillfällen diskuterar butikschefen och den berörda försäljaren det som hänt, allt i syfte att lära för att bli ännu bättre.