Laddar annons
24 Nov, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Ekoviner förlorar mark i Sverige

Det är mycket snack om ekoviner. Försäljningen av ekoviner har under några år ökat från nästan ingenting till 11 miljoner liter 2011. I år sjunker försäljningen av ekoviner samtidigt som den totala vinförsäljningen ökar.

 

Det har varit stor uppmärksamhet kring ekoviner på senare år. Importörer och producenter lägger ned mycket tid och pengar på att kommunicera sina ekoviner. Systembolaget har satt upp interna mål för att få upp försäljningen. Det är många som skriver om dem och rätt mycket reklam kring dem. Det skrivs böcker om dem på svenska. Man kan tro att vi nu lever i en riktig boom för ekoviner. Ser man till försäljningen på Systembolaget så är kunderna inte alls lika intresserade som branschen.  Av Systembolagets försäljningsstatistik framgår att ekovinerna nu tydligt börjar tappa mark både som andel av vinförsäljningen och totalt mätt i liter.

 

Organiskt eller ekologiskt odlade viner går enkelt ut på att ta bort de flesta bekämpningsmedel och alla kemiska gödningsmedel. Numera odlas nästan alla kvalitetsviner rätt nära ekologisk odling. Kemiska gödningsämnen är inte bra för kvaliteten. Ogräsmedel har också nästan försvunnit bland kvalitetsvinsodlarna. Vissa kemiska bekämpningsmedel är tillåtna även vid ekologisk odling. Kontroversen om ekologiska viner eller inte står kring om man vid vissa sjukdomar ändå skall kunna använda andra kemiska ”mediciner” i vingården för att hjälpa vinstockarna att tillfriskna. Numera är det också en hel del odlare som odlar ekologiskt utan att vilja certifiera sig och ha det på etiketten. De räknas i statistiken som ej ekologiska viner.

 

De viner som är certifierade och klassade som ekologiska på Systembolaget har blivit succesivt bättre under senare år. I mina provningsprotokoll samlar de ändå fortfarande lite lägre poäng. Smakkvalitet och prisvärdhet är i genomsnitt något lägre än de icke ekologiska, med en massa individuella variationer. Det finns riktigt bra ekoviner och det finns riktigt dåliga andra viner. Oavsett inställning i övrigt så gäller det att välja rätt i det stora sortimentet.

 

Jag är själv lite förvånad över att trots all positiv uppmärksamhetdet ser det ut som ekovinernas andel nu sjunker. Det var i procent imponerande ökningstal från 2006 och framåt. 2006 såldes på helår ca 150 miljoner liter vin och 1,5 miljoner liter ekovin, ekoandelen var bara 1%. Året därpå hade den stigit till 1,7 %. 2008 köpte det svenska folket 2,6 % ekoviner och 2009 3,5 %. 2010 så nådde man 4,7 % och fortfarande rejält tvåsiffriga tillväxtal för ekovinerna. Systembolaget lanserade ett stort antal nya ekoviner och 1:a kvartalet 2011 nådde man rekordandelen 6,0 %.

 

Sedan dess har vinförsäljningen fortsatt att öka medan försäljningen av ekovinerna har stagnerat. Allra flest liter på ett kvartal nåddes med 3 miljoner liter 4kv 2011. De två senaste kvartalen (2:a och 3:e 2012), har ekoandelen krympt till 5,3 respektive 5,2 %. Sedan i våras har också den totala försäljningen av ekovin mätt i liter minskat något jämfört med året innan.De stora breda lagren av vinkonsumenter verkar strunta i allt tal om ekovintrend. Systembolaget och importörerna verkar ägna lite väl stor uppmärksamhet åt något som ser ut att förbli några få procent av marknaden. Vinkonsumenterna väljer bara i ett fall av 19 ett ekologiskt certifierat vin.

 

Framtiden får utvisa om ekovinerna redan nått zenit på den svenska vinmarknaden och kommer att förbli en mindre grej för en liten och trogen kundkrets. Alternativt har bara tillväxten för ekovinerna tagit en rejäl paus, för att sedan åter öka.  Det ser vi om några år.