Laddar annons
Feministiskt initiativ om partiets alkoholpolitik 2018
15 Jul, 2018

Feministiskt initiativ om partiets alkoholpolitik 2018

I årets val ställer rekordmånga partier upp jämte de stora, sedan tidigare etablerade partierna. Feministiskt initiativ är ett av de mindre partierna men de är väl kända hos väljarna. Fi står för en tydlig, uttalad politik. Så är även partiets alkoholpolitik.

På partiets kongress, 5-7 april 2013 antog Feministiskt initiativ en alkohol och drogpolitik som lyder:

"Missbruk av alkohol och droger har blivit allt mer utbrett i vår globaliserade värld. Feministiskt initiativ vill satsa på att öka kunskapen om kvinnors drogmissbruk, genom forskning, utbildning och metodutveckling inom socialtjänst, sjukvård, polisväsende och behandlingsverksamhet. Ett genusperspektiv måste läggas på alla led i bemötande­, behandlings­ och tillfrisknandeprocessen inom alkohol­ och drogmissbruksvården, så att all vård och behandling kan utformas utifrån kunskap om könsspecifika skillnader mellan kvinnors och mäns relation till alkohol och droger."

F! | Alkohol­ och drogpolitik

1. Fi ska verka för att utbildning kring alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv
genomförs för all personal inom skola, socialtjänst och all behandlingsverksamhet.
2. Fi ska verka för att ett genusperspektiv tillförs alla led i bemötande­, behandlingsoch
tillfrisknandeprocessen inom alkohol­ och drogmissbruksvården, så att all vård
och behandling kan utformas utifrån kunskap om könsspecifika skillnader mellan
kvinnors och mäns relation till alkohol och droger.
3. Fi ska verka för att möjligheten för kvinnor att få bättre hjälp inom missbruksvården
ökar. Till detta behövs avgiftningskliniker, behandlingar och boende som är avsedda
endast för kvinnor.
4. Fi ska verka för att kommunernas alkohol­ och drogpolicyer innefattar ett
genusperspektiv.
5. Fi ska verka för att kommunernas alkohol­ och drogpolicyer innefattar ekonomiska
uppskattningar av alla alkohol­ och drogrelaterade kostnader.
6. Fi ska verka för att skolans utbildningar kring alkohol och droger tillförs ett
genusperspektiv.
7. Fi ska verka för att regeringens agerande i alkohol­ och drogfrågor, både nationellt
och internationellt, innefattar ett genusperspektiv och tar sin utgångspunkt i folkhälsa
och samhällsekonomi.
8. Fi ska verka för att regeringen, inom ramen för EU­samarbetet, kraftfullt motverkar
krav på avregleringar och legaliseringar inom alkohol­ och drogpolitiska områden.

Farida al-Abani 

Farida al-Abani, talesperson i alkohol och drogpolitik F!

1. Kommer frågan om gårdsförsäljning leda till en starkare uppslutning för monopolet, Systembolaget, hos Fi?
Vi ser att monopolet är hotat genom förslaget om gårdsförsäljning samtidigt som vi vet att stödet för Systembolaget är stort i samhället och hoppas att det fortsätter vara så. Vi behöver bli bättre på att med jämna mellanrum förklara dess roll och syfte mer för att det inte ska missförstås och glömmas bort. Fi kommer se till att frågan om folkhälsan kopplat till monopolet inte glöms bort!

2. Är Fi öppna för andra beslut som rör alkoholpolitiken?
Fi vill bevara dagens monopol och Systembolaget och begränsa förslag som urholkar dessa, som gårdsförsäljning och näthandel.
Vi vill se ett förbud mot alkoholreklam.
Fi är positiva till ökad alkoholskatt som medel för att påverka bruk och missbruk.

3. Är det något annat som är särskilt viktigt i alkoholpolitiken under kommande år?
Att säkerställa att vi inte tillåter gårdsförsäljning och att vi fortsätter utmana alkoholnormen i politiken, arbetslivet och skola.

4. Finns det något tillfälle som du minns där mat och dryck har inverkat på politiken, i negativ eller positiv riktning?
Jag tycker att veganrörelsen påverkan på politiken idag är riktig häftig och där vi ser fler och fler politiker ta ställning för djur, natur och för hälsa genom veganism.

5. Vilken är din egna, största smakupplevelse?
Åt en vegansk glas med ängssyra och maräng i Helsingfors under våren på ett ställe som heter Grön, det var häftigt och otroligt gott!

Riksdagspartierna - alkoholpolitik och ståndpunkt i fråga om gårdsförsäljning 2018

Socialdemokraterna, med socialminister Annika Strandhäll
Sverigedemokraternas alkoholpolitik med Christina Östberg
Miljöpartiet de gröna med Jan Lindholm, alkoholpolitisk talesperson
Centerpartiets alkoholpolitik med Anders W Jonsson
Liberalernas alkoholpolitik
Kristdemokraternas alkoholpolitik
Vänsterpartiet alkoholpolitik
Moderaternas alkoholpolitik