Laddar annons
29 Aug, 2010
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Höjd alkoholskatt oavsett

Att Alliansen skulle föreslå en höjning av alkoholskatten kom nog som en överraksning för många. Bryggeribranschen är förmodligen bland dem som funderar på hur framtidens köpbeteenden kommer se ut. Att gråszonen och den s k svartspriten lär bli änmer intressant är knappast längre ett hot snarare en sanning.

De rödgröna har sedan länge deklarerat en höjning av alkoholskatten varför frågan specifikt inte ger väljaren ett val. En höjning är utlovad oavsett.
Ska staten värna landets invånare från ohälsa och överkonsumtion genom att använda prisverktyget borde rimligtvis motsvarande back-up finnas i den "ljusskygga zonen". Jag har inte hört någon handlingsplan vad gäller bekämpande av smuggelverksamhet. Bara ett exempel....
Sedan funderar jag på vems ansvarar det är att fånga upp missbrukaren och den personens närstående, de som så klämkäckt klassas som medberoende men knappast är den grupp som kan förvänta sig någon hjälp av samhället. Många är barn. Det som inte syns finns som vanligt inte och de som ser jobbar på i det det tysta, frivilligorganisationerna. Tyvärr har de knappast resurser att möta behoven som är - redan nu. Framförallt hos barnen och de unga vuxna. Ersta Diakoni är en av de många tysta som jag syftar på.

Läs mer om föslaget här.