Laddar annons
7 Sep, 2010
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Kan en dryck vara manlig eller kvinnlig?

Vin och sprithistoriska museets nya utställning söker svar om kvinnligt och manligt drickande. Vilka är de typiska könsbundna dryckerna? Finns de eller är normen så allmän att man inte ens reflekterar över de personliga dryckesvalen mer än att de grundar sig på en presonlig smakpreferens?

I utställningen "Könad sprit" som öppnar den 17 september undersöks kvinnors och mäns dryckesmönster idag och genom historien med utgångspunkt i identitet, genus och kön.

Besökarna ska få tillfälle att fundera kring sina egna och andras dryckesval. Och hur dessa val kan kopplas till traditioner, normer och förväntningar. fokus ligger på nutid men utställningern ger också en historisk tillbakablick med nedslag i de senaste 300 åren.

Utställningen visas 17 september 2010 till och med 10 april 2011.
För öppetttider m m, se här.