Laddar annons
Investmentfonder för viner är riskabla
18 Feb, 2018
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Investmentfonder för viner är riskabla

Det finns numera dussintals med investmentfonder som placerar i vin istället för aktier eller räntepapper. De köper främst berömda viner från t ex Bordeaux och Bourgogne. De senaste årens prisutveckling på de dyraste vinerna är uppressad av efterfrågan från vinfonderna.

Nu har Financial Times, FT noterat att en av de allra största vinfonderna, Nobles Crus med många europeiska investerare verkar skönmåla värdet av sitt innehav. I en vinfond är ofta huvudelen av värdet en orealiserad värdeökning på vinlagret. Frågan är hur det är värderat och hur mycket det kan inbringa i framtiden vid en försäljning.

Nobles Crus har haft en strålande värdeutveckling och inströmning av investerare. Den startades för fyra år sedan med 20 miljoner kronor i värde. Idag anser den sig ha tillgångar på nära en miljard, med en tillväxt årligen på ca 13% för investerarna. Så långt är det en framgångsaga. Det kanske tom låter lite väl bra. Idag finns ca 54 000 av världens allra högst värderade vinflaskor hos Nobles Crus enligt FT.

Nu har flera oberoende analytiker börjat ifrågasätta deras värdering av vinlagret. Den verkar ligga rejält högre än den normala prisbilden som bäst beskrivs med prisindexet Liv-ex Fine Wine. Detta har sjunkit med 23% medan Nobles Crus källare enligt deras egen värdering fortsätta att stig i värde. FT har låtit göra en beräkning av fondens 50 största bordeauxinnehav. De representerar 1/3 av hela portföljen. Enligt Liv-ex prisbild är dessa värda 225 miljoner kronor. Nobles Cru hävdar istället att dessa viner är värda 311 miljoner nästan 40% mer.

När man tittar på enskilda poster kan man verkligen fråga sig om det inte är mer än rimligt uppblåsta värden som posterna tas upp till. Man har t.ex. ett antal Cheval Blanc, 2000, som värderas till ca 9 800 kronor styck. Liv-ex anser att de är värda 5 337 kronor styck. 1 908 flaskor av Lafite 2009 tar Nobles Crus upp som en tillgång värd 20 milj. Liv-ex värderar samma post till ca 12,3 miljoner.

Det stora intresset i att investera i investment fonder för viner från samlare, privatpersoner och även pensionsfonder kan vara en faktor bakom de kraftiga prisuppgångarna på t ex 2009 Bordeaux. Under senare år har 10-20 miljarder investerats där, vilket naturligtvis pressat upp priserna. Dagens ekonomiska bekymmer i Europa kan mycket väl via vinfonderna resultera i en vinbubbla. De upphaussade priserna på de dyraste vinerna faller då när bubblan brister. Det gör den t.ex. vid en kombination av stora uttag ur vinfonderna i kombination med klen efterfrågan på svindyra viner av allmän ekonomiska orsaker.

Det låter kul att ha en andel i en vinfond. Just därför är det nog riskabelt. I Nobles Crus vinfond verkar det mer än lovligt riskabelt att investera. Skilj på ekonomiska investeringar och att låta viner mogna i Din källare för eget framtida bruk. Spekulation i vinpriser för världens dyraste viner sker nog i väl stor omfattning genom vinfonderna för att det skall vara klokt att hänga på trenden nu.

Reaktörens notering: Denna artikel publicerades 2012 men har fortfarande läsvärde.

FOTO: PEXELS