DH-banner-1bDH-banner-2b

Cruz Liljegren

Cruz Liljegren har vart skribent på Vinbanken sedan 2011. Han har en akademisk bakgrund, magister i vinhandel från The Burgundy School of Business i Dijon samt kandidatexamen i måltidskunskap från Örebro Universitet. År 2015 var Cruz den yngsta att bli inkluderad i Circle of Wine Writers, året efter den enda medlemmen i The American Association of Wine Economists (AAWE) under 30. Cruz är konsult och skribent baserad i Barcelona. Följ Cruz på Instagram, Twitter och Vivino: @cruz_liljegren

Anmälan till nyhetsbrev